سامانه نظام وظیفه (سپاد)

این سامانه جهت شفافیت و کنترل صحت برخی از اطلاعات مشتریان و آگاهی از اخرین اطلاعات موجود در سیستم، قابلیت خدمات رسانی به بانک ها /  موسسات کشور دارد.

ویژگی ها :

• ارائه گزارشات متنوع با اتصال به پایگاه داده مربوطه
• استعلام وضعیت مشتریان به صورت انلاین