سامانه استعلام از اتباع بیگانه (پژواک)

افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره یکی از پر ریسک ترین عملیات بانکی بوده است. شناخت و اطمینان حاصل از این مهم را نرم افزار نما فراهم نموده است. همچنین امکان ثبت و ویرایش اطلاعات اتباع بیگانه (برای اصلاح اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی بانک / موسسه مالی) نیز در نرم افزار نما فراهم شده است.